بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

اباالفضل سلیمیان؛ غلامرضا ایزدپناه؛ سعید احمدیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1399، ، صفحه 7-29

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.270012.1044

چکیده
  «استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره‌مندی از تمامی آزادی‌های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد ...  بیشتر
رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی
رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی

اباالفضل سلیمیان؛ غلامرضا ایزدپناه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، ، صفحه 25-39

چکیده
  سلامت هر مجموعه‌ای رابطه‌ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ ...  بیشتر
رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا
رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا

اباالفضل سلیمیان؛ جلیل مالکی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 7-23

چکیده
  زوال دادرسی به جهات مختلف و اسباب متعدد و متفاوتی صورت می‌پذیرد که استرداد دعوا یا استرداد دادرسی یکی از آن اسباب بوده و تقاضایی است که از سوی خواهان اصلی یا هریک از دعاوی طاری به منظور رفع اثر از دعوایی ...  بیشتر