حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن
حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

جواد ساسانی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118093

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می‌گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده‌ی ...  بیشتر
ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)
ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی)

جواد ساسانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1397، ، صفحه 24-55

چکیده
  ماده ی 31 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مقرر می دارد: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده باشد. » توجه به این ماده نشانگر ...  بیشتر
شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی
شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی

جواد ساسانی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 101-126

چکیده
  علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می­رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه‌ی محصولی است ...  بیشتر