تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران
تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران

حامد خوبیاری؛ پوریا رضی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.305084.1068

چکیده
  علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده‌اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، ...  بیشتر
بررسی احتیاط در معنای فقهی به‌مثابه اصل زیست‌محیطی احتیاط
بررسی احتیاط در معنای فقهی به‌مثابه اصل زیست‌محیطی احتیاط

حامد خوبیاری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 24-41

چکیده
  در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان‌ها به درجه‌ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده‌اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع ...  بیشتر