بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

اسماعیل فولادی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، ، صفحه 7-38

چکیده
  جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می­باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار ...  بیشتر