مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی
مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

حسین فروغی نیا؛ اشرف خدادادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 52-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.316043.1072

چکیده
  مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب ...  بیشتر
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »

سجاد صمندری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.290954.1062

چکیده
  در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

بابک سیفی آتشگاه

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120548

چکیده
  پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

شهزاد اکرامی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، ، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118095

چکیده
  بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم­های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می­باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی­تواند موفق عمل نماید، به عبارت ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی
مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی

میثم ندایی؛ سید باقر سید بنابی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 42-62

چکیده
  «نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد ...  بیشتر