دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه
دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

وحید پناهی؛ جواد واحدی زاده

دوره 6، شماره 22 ، آذر 1402، ، صفحه 31-39

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.436306.1135

چکیده
  مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می‌پردازد. در اینجا، تلاش شده است ...  بیشتر
بررسی احتیاط در معنای فقهی به‌مثابه اصل زیست‌محیطی احتیاط
بررسی احتیاط در معنای فقهی به‌مثابه اصل زیست‌محیطی احتیاط

حامد خوبیاری

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 24-41

چکیده
  در دنیای جدید، با پیشرفت علم و صنعت، انسان‌ها به درجه‌ای مطلوب از آسایش دست پیداکرده‌اند. هزینه به دست آوردن این آسایش اما از دست دادن آرامش در محیط زندگی بوده است. دنیا در غوغای فنّاوری و تغییرات سریع ...  بیشتر