حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق
حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق

عبدالجبار زرگوش نسب؛ معصومه افشاری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 37-62

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.278445.1049

چکیده
  تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی
مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی

میثم ندایی؛ سید باقر سید بنابی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1397، ، صفحه 42-62

چکیده
  «نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد ...  بیشتر