در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

قابل توجه نویسندگان محترم: دفتر نشریه هیچ گونه هزینه ای از بابت پذیرش و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت نمی نماید. همچنین جهت تسریع در امر پذیرش و بررسی مقالات، قبل از ارسال مقاله وزین خود، شیوه نامه مقالات نشریه را مطالعه نمایید.

*****توجه و تذکر مهم: هیچ گونه نامه و پذیرش به صورت فیزیکی و دستی در اختیار نویسندگان محترم قرار نمی گیرد؛ کلیه نامه نگاری های نشریه از طریق سامانه نشریه و ایمیل نویسندگان صورت می پذیرد، دفتر نشریه صرفا به نامه های الکترونیک در پنل کاربری نویسندگان محترم ترتیب اثر می دهد****

به لحاظ قانونی و ضوابط داخلی فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، مقاله ای مورد پذیرش نشریه می باشد که در سایت اختصاصی فصلنامه منتشر گردد.

***جهت پیگیری اصالت و صحت نامه های نشریه می توانید از طریق قسمت «تماس با ما» از دفتر نشریه، استعلام نمایید.****

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.