قابل توجه نویسندگان محترم: دفتر نشریه از تاریخ 25/01/400 هیچ گونه هزینه ای از بابت پذیرش و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت نمی نماید. همچنین جهت تسریع در امر پذیرش و بررسی مقالات، قبل از ارسال مقاله وزین خود، شیوه نامه مقالات نشریه را مطالعه نمایید.

*****توجه و تذکر مهم: هیچ گونه نامه و پذیرش به صورت فیزیکی و دستی در اختیار نویسندگان محترم قرار نمی گیرد؛ کلیه نامه نگاری های نشریه از طریق سامانه نشریه و ایمیل نویسندگان صورت می پذیرد، دفتر نشریه صرفا به نامه های الکترونیک در پنل کاربری نویسندگان محترم ترتیب اثر می دهد****

به لحاظ قانونی و ضوابط داخلی فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، مقاله ای مورد پذیرش نشریه می باشد که در سایت اختصاصی فصلنامه منتشر گردد.

***جهت پیگیری اصالت و صحت نامه های نشریه می توانید از طریق ایمیل نشریه adl.ensaf.journal@gmail.com از دفتر نشریه، استعلام نمایید.****


لطفا به جای وارد کردن کد امنیتی به صورت کامل؛ پاسخ را بر اساس دستورالعمل زیر وارد کنید.
فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image