مقاله پژوهشی
نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه
نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

عبدالجبار زرگوش نسب؛ فاطمه کهزادی مقدم

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، صفحه 7-24

چکیده
  حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به‌ دست می‏آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است وصنعت هایی که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی
رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی

اباالفضل سلیمیان؛ غلامرضا ایزدپناه

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، صفحه 25-39

چکیده
  سلامت هر مجموعه‌ای رابطه‌ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات
مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات

سعید شعبانی؛ سبحان طیبی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، صفحه 40-59

چکیده
  چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند ...  بیشتر