مقاله پژوهشی
وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)
وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)

زهرا طهماسبی یساولی؛ ابوالفضل دنکوب

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120545

چکیده
  چکیده این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه
طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه

مریم اکبری؛ مهدیه محمد تقی زاده

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، صفحه 21-45

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120546

چکیده
  هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج
بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج

عبدالجبار زرگوش نسب؛ معصومه صحرائی

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، صفحه 46-64

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120547

چکیده
  این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاة وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو
بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

بابک سیفی آتشگاه

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120548

چکیده
  پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای ...  بیشتر