مقاله پژوهشی
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل

محمد طاهری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.310203.1070

چکیده
  حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می‌شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین‌الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک
حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک

عبدالخالق شفق

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 32-51

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.315580.1071

چکیده
  منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش‌های جهانی در راستای حمایت از کودک به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو جامعة انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی
مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

حسین فروغی نیا؛ اشرف خدادادی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 52-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.316043.1072

چکیده
  مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی
مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی

سیدعلیرضا امین

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 77-100

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.319841.1074

چکیده
  قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، شکل گرفته‌اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید
مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید

جواد منصوری نعلبندان؛ زهرا میرزایی یزدی

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 101-126

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.333443.1083

چکیده
  در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی
فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی

سیدمحمدرضا موسوی فرد؛ حدیثه ذوالفقاری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، صفحه 128-152

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.321115.1075

چکیده
  نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات‌های معین و نامعین ارائه کرده است که به‌عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به‌کارگیری شود. همانطوریکه می‌دانیم تکلیف حدود با توجه به ...  بیشتر