رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی
1. رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی

اباالفضل سلیمیان؛ غلامرضا ایزدپناه

دوره 2، شماره 6 ، پاییز 1398، ، صفحه 25-39

چکیده
  سلامت هر مجموعه‌ای رابطه‌ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ ...  بیشتر