چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

آناهیتا سیفی؛ یاسر نریمانی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118085

چکیده
  دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی ...  بیشتر