در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

قابل توجه نویسندگان محترم: دفتر نشریه هیچ گونه هزینه ای از بابت پذیرش و انتشار مقالات از نویسندگان محترم دریافت نمی نماید. همچنین جهت تسریع در امر پذیرش و بررسی مقالات، قبل از ارسال مقاله وزین خود، شیوه نامه مقالات نشریه را مطالعه نمایید.

*****توجه و تذکر مهم: هیچ گونه نامه و پذیرش به صورت فیزیکی و دستی در اختیار نویسندگان محترم قرار نمی گیرد؛ کلیه نامه نگاری های نشریه از طریق سامانه نشریه و ایمیل نویسندگان صورت می پذیرد، دفتر نشریه صرفا به نامه های الکترونیک در پنل کاربری نویسندگان محترم ترتیب اثر می دهد****

به لحاظ قانونی و ضوابط داخلی فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، مقاله ای مورد پذیرش نشریه می باشد که در سایت اختصاصی فصلنامه منتشر گردد.

***جهت پیگیری اصالت و صحت نامه های نشریه می توانید از طریق قسمت «تماس با ما» از دفتر نشریه، استعلام نمایید.****