چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

آناهیتا سیفی؛ یاسر نریمانی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1398، ، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118085

چکیده
  دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی ...  بیشتر
موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح
موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح

بهمن مجرد آیلار

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 44-66

چکیده
  عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت ...  بیشتر