نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق شانگهای چین

2 مدرس دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Regulations in China from the perspective of international treaty law

نویسندگان [English]

  • saeid shabani 1
  • sobhan Tayebi 2

1 Faculty of Law, Shanghai, China

چکیده [English]

China has made significant progress in the implementation of international obligations in its domestic legal system over the past thirty years. However, the Chinese constitution and ordinary laws do not lay down general rules on the status of treaties in the domestic legal system. But the substantive obligations of the treaties to which China has acceded largely to domestic law and directly affect the country's economic and social activities. This article examines the various forms and ways in which China implements its international commitments domestically. In line with this, the number of cases in which courts use treaty rules is increasing, indicating China's determination to adhere more fully to its international obligations. In civil and commercial matters, international treaties apply primarily to cases with foreign elements, while in criminal law, China has placed almost all international crimes as criminal offenses under its national criminal law. And over the past thirty years, there has been significant progress in the implementation of international obligations in its domestic legal system. This article illustrates the various forms and ways in which China implements its international obligations at home, given China's position in the international system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • China
  • international law
  • treaties
  • domestic law
  • obligations