نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه/صاحب امتیاز و مدیر مسئول فصلنامه عدل و انصاف

چکیده

در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می‌گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده‌ی ناشی از ثبت علامت، برخورداری مالک از حمایت های قانونی مقرر برای آن است. محدوده‌ی حق مالک علامت تجاری در منع استفاده ی دیگران، مربوط به مواردی است که علامت جدید عین علامت و یا شبیه علامت قبلی باشد. البته باید توجه کرد که در این مورد علامت فوق باید به ثبت رسیده باشد. چنانچه ثبت نشده باشد، مالک یا مدعی باید در حین اعتراض، تقاضای ثبت نیز بنماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The right to prohibit the unauthorized use of a trademark and the resulting civil liability

نویسنده [English]

  • Javad Sasani

University lecturer

چکیده [English]

in the Iranian legal system, the registration of a trademark gives rise to the exclusive use of the owner. The registered mark is also legally protected from the time of filing the declaration. Therefore, one of the rights created by the registration of a trademark is that the owner enjoys the legal protections provided for it. The scope of a trademark owner's right to prohibit the use of others applies to cases where the new mark is the same as or similar to the previous mark. Of course, it should be noted that in this case the above mark must be registered. If it is not registered, the owner or claimant must also apply for registration during the protest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • right of use
  • trademark
  • civil liability