مقاله پژوهشی
حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن
حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

جواد ساسانی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118093

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می‌گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده‌ی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

شهزاد اکرامی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، صفحه 34-58

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118095

چکیده
  بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم­های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می­باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی­تواند موفق عمل نماید، به عبارت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه
استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه

جاوید لطفی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، صفحه 59-78

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118094

چکیده
  این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف ...  بیشتر