نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی

10.22034/aeclr.2021.281916.1052

چکیده

تکنولوژی هسته‌ای از جمله دانش‌هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته‌ای به عنوان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در جامعه بین المللی مطرح می باشد. موضوع ایران و استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای از دهه های اخیر مورد توجه جامعه جهانی بوده است. در دهه‌های اخیر تلاش های جامعه بین المللی در راستای حقوق بین الملل آن بوده است که استفاده های صلح آمیز از انرژی هسته ای بر اساس قواعد و مقررات حقوقی بین المللی تحت تنظیم درآمده و چهارچوب آن‌ها مشخص شوند. ایران طی سال ها فعالیت های هسته ای خود همواره همکاری های گسترده و داوطلبانه ای با آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازرسان آنها داشته است و همواره ثابت نموده است که انرژی هسته ای را جز برای استفاده‌های صلح آمیز و در جهت رشد اقتصادی و صنعتی کشور به کار نمی‌برد. درباره حکم فقهی کاربرد سلاح های هسته ای هم باید گفت ادله ای مانند حرمت نسل کشی، اصل منع تعدی، سیره نظامی پیامبر اکرم(ص)، قاعده لاضرر، قاعده وزر و قاعده اثم بر حرمت استفاده از سلاح های هسته ای در جنگ دلالت می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Peaceful Use of Nuclear Energy from the Perspective of Imami Jurisprudence and Iranian Law and International Law

نویسنده [English]

  • afshin mohajed

the coach

چکیده [English]

Nuclear technology is one of the sciences that, from the very beginning of its development in the field of life, heralds a profound and comprehensive transformation in the future of human life and shows clear horizons. Today, the issue of the use of nuclear energy is an important and influential issue in the international community. The issue of Iran and the peaceful uses of nuclear energy has been the focus of the international community for decades. In recent decades, the international community has sought international law to regulate the peaceful uses of nuclear energy in accordance with international legal rules and regulations. Over the years, Iran has always had extensive and voluntary cooperation with the International Atomic Energy Agency and its inspectors, and has always proven that it uses nuclear energy except for peaceful uses and for the economic and industrial growth of the country. Does not work. Regarding the jurisprudential ruling on the use of nuclear weapons, it should be said that arguments such as the sanctity of genocide, the principle of non-aggression, the military conduct of the Holy Prophet (PBUH), the rule of no harm, the rule of minister and the rule of sin indicate the sanctity of using nuclear weapons in war.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear energy
  • peaceful
  • Iranian law
  • international law