مقاله پژوهشی
بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

اباالفضل سلیمیان؛ غلامرضا ایزدپناه؛ سعید احمدیان

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1399، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.270012.1044

چکیده
  «استقلال قضایی» برای استقرار و تثبیت اصل حاکمیت قانون و تضمین تمامی حقوق شهروندی و بهره‌مندی از تمامی آزادی‌های اساسی است و دستگاه قضایی مستقل و کارآمد نقش مهمی در برقراری عدالت و تضمین حقوق افراد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

افشین مجاهد

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1399، صفحه 30-47

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.281916.1052

چکیده
  تکنولوژی هسته‌ای از جمله دانش‌هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته‌ای ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری
بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری

سمیه آهنگران؛ حمید روستایی

دوره 3، شماره 11 ، اسفند 1399، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.290234.1061

چکیده
  بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاریچکیدهاصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از ...  بیشتر