نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 داانش آموخته کارشناسی ارشد

10.22034/aeclr.2021.278445.1049

چکیده

تمکین از آثار مترتب برعقد نکاح است ودر دو معنای عام و خاص به کاربرده می شود. تمکین خاص به معنی زناشویی ونزدیکی و الزام زن برای برقراری رابطه زنا شویی در حد متعارف است.تمکین خاص از مباحث حقوقی مورد ابتلاء زوجین بوده، نحوه ی اجرای تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. تمکین عام به معنای پذیرفتن ریاست شوهر بر زن است،وتوقف خروج زوجه از خانه بر اذن شوهر.از آنجا که تمکین یکی از مسائل مبتلابه در خانواده ها است و یکی از دلایل مهم افزایش آمار طلاق و تنش های خانوادگی می باشد، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافته است ودارای اهمیت وسژه ای است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با بررسی نظرات فقهای فریقین در خصوص حدود تمکین وموارد سقوط نفقه؛ نتیجه گرفته شده است که تمکین صرفا وظیفه زوجه نیست؛ بلکه زوج نیز مکلف به تمکین و ادای حقوق زوجه می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Limits of wife obedience and cases of falling alimony in Shiite jurisprudence and Sunnis and Law 2

نویسندگان [English]

  • Abdoljabar zargoosh nasab 1
  • MASOOMAH Afshary 2

1 ilam unversity

2 IlamUnversity

چکیده [English]

Condescension is one of the non financial effects of espousal and use in two general and special meaning special condesccnsion is mean that woman should establishes matrimony relation in standard dimension and enceed it called disobedience.this articale that done in descriptive-analrtic method,is trying to study the cases Special obedience is one of the legal issues affecting couples, and the manner of fulfilling the mutual obligations of couples depends on this right. General obedience means accepting the husband's dominion over the wife, and stopping the wife from leaving the house with the husband's permission. Since obedience is one of the problems in families and one of the important reasons for the increase in divorce and family tensions is disobedience. , The present study has become necessary. In this article, which has been done by descriptive-analytical method, by examining the opinions of the jurists of the two sects regarding the limits of obedience and the cases of falling alimony; It is concluded that obedience is not merely the duty of the wife; Rather, the husband is obliged to obey and pay the wife's rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage
  • alimony
  • couple
  • Dowry