نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد گروه حقوق

10.22034/aeclr.2023.360902.1103

چکیده

جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در نظر گرفته است که به نظر می رسد در برخی از موارد ناکافی و دارای ابهامات قانونی باشد، از لحاظ رکن روانی از این جرایم عمدتا به صورت عمدی قابل ارتکاب هستند اما در برخی از موارد قانونگذار رفتار غیر عمدی و خطای جزایی مرتکب را مجرمانه شناخته آن را جرم انگاری نموده است ماننده ماده 550 قانون مجازات کتاب تعزیرات در مورد تقصیر مأمور دستگیری که منجر به فرار فردی می شود که باید دستگیر شود یا ماده 548 از همین قانون که در مورد تقصیر مأمور حفظ و ملازمت زندانی است که منجر به فرار فرد زندانی یا دستگیر شده می گردد. با توجه به منطق ماده 547 به شرحی که گذشت و اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فرار زندانی خارج از موارد سه گانه فوق، جرم نیست و چون اعزام متهم به دادسرا، دادگاه یا بیمارستان و فرار وی از این مکان ها، جزو سه مورد مذکور در ماده 547 محسوب نمی شود. جرم موضوع این ماده از نظر عنصر روانی، مطلق است و از نظر عنصر مادی، مقید به خروج از زندان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The crime of escaping from prison in Iranian criminal law

نویسندگان [English]

  • Maryam Havil 1
  • mohamadjavad pourhosseini 2

1 University of Azad islamic unic khoramabad

2 Islamic Azad University, Khorramabad Branch, Department of Law

چکیده [English]

The crime of escape of prisoners is found in the seventh chapter of the Penal Code of Tazeerat. In the Islamic Penal Code, Iran's criminal law has dedicated a separate topic to this topic and has considered a specific punishment for each crime, which seems to be insufficient and has legal ambiguities in some cases, in terms of the psychological element. Most of these crimes can be committed intentionally,but in some cases, the legislator has criminalized the unintentional behavior and criminal error of the perpetrator, such as Article 550 of the Penal Code of the Penal Code regarding the fault of the arresting officer that leads to the escape of an individual. that he should be arrested, Article 548 of the same law, which is about the fault of the guard and employee of the prisoner, which leads to the escape of the imprisoned or arrested person.According to the logic of Article 547 as explained above and the principle of legality of crime and punishment, the escape of a prisoner outside of the above three cases is not a crime, and since the accused is sent to the prosecutor's office, court or hospital and his escape from these places, it is one of the three cases. It is not considered in Article 547.The crime that is the subject of this article is absolute from the point of view of the psychological element, and from the point of view of the material element, it is bound to be released from prison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • escape
  • prison
  • criminal law of Iran