مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه
مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

سید عباس موسوی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1401، صفحه 7-23

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.338616.1088

چکیده
  در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار اصولاً ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جایگاه دادگاه‌های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان
جایگاه دادگاه‌های تجاری در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

افشین مجاهد

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1401، صفحه 24-39

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.325955.1079

چکیده
  امروزه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دستگاه قضایی، دعاوی مربوط به حقوق تجارت است و یکی از حوزه‌های دادرسی که به دلیل پیچیدگی موضوعات، عناوین و دعاوی نیاز مبرم به دادگاه‌های اختصاصی دارد حوزه تجارت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جرم فرار از زندان در حقوق کیفری ایران
جرم فرار از زندان در حقوق کیفری ایران

مریم حاویل؛ محمد جواد پورحسینی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1401، صفحه 40-48

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.360902.1103

چکیده
  جرم فرار زندانیان در فصل هفتم از قانون مجازات کتاب تعزیرات آمده است. حقوق کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مبحثی مجزا را به این موضوع اختصاص داده و به تناسب هر جرم مجازات معینی برای آن در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی
تاثیر نظریه حقوق طبیعی نوین بر تعهدات حقوقی بین المللی

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1401، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.368423.1105

چکیده
  اعتقاد عام بر آن است که حقوق بین الملل زاییده حقوق طبیعی است. مکتب حقوق طبیعی نوین در بازگشت خود بمنظور غلبه بر پوزیتیویسم حقوقی بین الملل بر این امر مبتنی است که با اثر بخشی خود در بعد اخلاقی تعهدات ، ...  بیشتر