نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دکتری حقوق بین الملل (دکتری دوم ) و دکتری آموزش زبان انگلیسی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/aeclr.2024.391620.1114

چکیده

سایبرتروریسم با هدف ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت ملّی و بین المللی برای طرف های درگیر با ایجاد رعب و وحشت در دنیای کنونی و با فناوری فوق پیشرفته مطرح است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تاثیر قرار می دهد. توجّه و پرداخت سریع و در عین حال هوشمند، هدفمند و معقول به موضوع بمنظور مصون سازی این مراکز از تهدیدات موجود و محتمل الوقوع در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در عرصه نبرد سایبری ضروری است. سایبر تروریسم و رابطه آن با حقوق بین الملل در قالب حقوق مخاصمات بین المللی و حقوق بشردوستانه محور مطالعه این جستار تحقیقی و تحلیلی است. رویکرد استقرایی بکار رفته در تحلیل موضوع، مبیّن آن است که ماهیت سایبر تروریسم در حقوق بین الملل ذیل حقوق بشردوستانه تعریف می شود و تمهیداتی را برای مقابله با آن توسط دولت ها ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Cyber ​​terrorism and international humanitarian law

نویسندگان [English]

  • Sima Hatami 1
  • Fatollah Rahimi 2
  • Esmaeil Shahsavandi 2

1 Graduate of university of Tehran

2 Faculty board of Azad university

چکیده [English]

Cyberterrorism is aimed at preventing access to information, data and causing confusion and disrupting national and international security for the involved parties by creating terror in the current world with ultra-advanced technology and affects vital, sensitive and important centers. It is necessary to pay attention quickly and at the same time intelligently, purposefully and reasonably to the issue in order to high protect these centers from existing and possible threats in order to maintain national security and privacy of citizens in the field of cyber warfare. Cyber ​​terrorism and its relationship with international law in the form of international conflict law and humanitarian law is the main focus of this research and analysis essay. The inductive approach used in the analysis of the issue shows that the nature of cyber terrorism is defined in international law under humanitarian law and provides measures to deal with it by governments or states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyberterrorism
  • information technology
  • cyber attack
  • conflict law
  • humanitarian law