مقاله پژوهشی
مطالعه و بررسی آماری آثار و تبعات ازدواج کودکان از منظر جرم‏شناسی اجتماعی
مطالعه و بررسی آماری آثار و تبعات ازدواج کودکان از منظر جرم‏شناسی اجتماعی

نسترن ارزانیان؛ مجتبی کنجوری؛ محمدجواد حیاتی؛ هادی الیاسی خطبه سرا

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1401، صفحه 7-29

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.388888.1113

چکیده
  ازدواج در سنین کودکی پدیده‌ای شوم و ناگوار است که از طرفی کودک را از چشیدن طعم شیرین کودکی محروم کرده و از سوی دیگر زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی و فردی متعدد را پدید می‏آورد. کودک همسری افزون بر آثار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان
آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان

سید عباس موسوی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1401، صفحه 30-40

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.389421.1112

چکیده
  قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تروریسم سایبری و حقوق بشر دوستانه بین المللی
تروریسم سایبری و حقوق بشر دوستانه بین المللی

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی؛ اسماعیل شاهسوندی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1401، صفحه 40-65

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.391620.1114

چکیده
  سایبرتروریسم با هدف ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت ملّی و بین المللی برای طرف های درگیر با ایجاد رعب و وحشت در دنیای کنونی و با فناوری فوق پیشرفته مطرح است و مراکز حیاتی، حساس ...  بیشتر