نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22034/aeclr.2024.393085.1116

چکیده

امروزه اهمیت هوانوردی را نمی‌توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می‌شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می‌کند و همچنین کیفیت زندگی را برای بسیاری در سراسر جهان افزایش داده است. مساله بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین‌الملل، مخصوصا کشورها، امری اجتناب ناپذیر است. رشد چشمگیر جهانی شدن، خصوصی سازی و آزاد سازی تجارت جهانی و خدمات مرتبط به آن به ویژه آزاد سازی خدمات حمل و نقل هوایی از یک سو، فرصت‌های جدیدی را گشوده و از سوی دیگر منجر به افزایش درگیری‌ها شده است و حل آن‌ها به طور غیر مسالمت ‌آمیز از منظر حقوق بین‌الملل محکوم و مردود است. از اینرو، امروزه تمامی اعضای جامعه بین‌المللی ملزم به فیصله مسالمت‌ آمیز اختلافات خود با یکدیگر هستند. بدین منظور در مقاله حاضر سعی شده‌ است با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای و با روش توصیفی– تحلیلی، به موضوع حل و فصل اختلافات هوایی بر اساس روش‌های معمول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگیری، تحقیق، سازش، داوری و دادگستری بین‌المللی) و با تاکید بر مقررات کنوانسیون شیکاگو بپردازد و همچنین حل و فصل اختلافات هوانوردی را تحت سازمان تجارت جهانی (WTO) نیز مورد مطالعه قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Aviation Disputes Settlement

نویسنده [English]

  • Kian Biglarbeigi

Master student of International Law, Faculty of Law, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Today, the importance of aviation cannot be underestimated because all countries are connected to each other through air transportation, and it facilitates trade, travel and maintaining connections between countries and has increased the quality of life for many around the world. The issue of disputes among international law subjects, especially states, is inevitable, and the significant growth of globalization, privatization and liberalization of world trade and related services, especially the liberalization of air transport services, has opened new opportunities on one hand and on the other hand has led to an increase in conflicts. Non-peaceful resolution of these disputes is condemned and rejected in international law. Therefore, today all members of international community are required to resolve their disputes peacefully. For this purpose, in this article, using library data and descriptive-analytical method, has been tried to solve the issue of aviation disputes based on the usual methods of peaceful settlement of disputes (negotiation, good offices, mediation, inquiry, conciliation, arbitration and international justice) and with an emphasis on the provisions of the Chicago Convention and also study the settlement of aviation disputes under the World Trade Organization (WTO).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aviation Disputes
  • Peaceful Settlement of Disputes
  • Chicago Convention
  • ICAO Council
  • World Trade Organization (WTO)