مقاله پژوهشی
صیانت از قانون اساسی با رویکرد اساسی سازی حقوق اداری در رویه قضای نظام های حقوقی ایران و فرانسه
صیانت از قانون اساسی با رویکرد اساسی سازی حقوق اداری در رویه قضای نظام های حقوقی ایران و فرانسه

حسین فروغی نیا؛ رشید عنایت تبار

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1402، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.392605.1115

چکیده
  قانون اساسی هنجارهای برتر نظام های حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این جهت صیانت از قانون اساسی به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشوری در فرایند ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حل و فصل اختلافات هوایی
حل و فصل اختلافات هوایی

کیان بیگلربیگی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1402، صفحه 27-51

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.393085.1116

چکیده
  امروزه اهمیت هوانوردی را نمی‌توان دست کم گرفت زیرا همه کشورها از طریق حمل و نقل هوایی به یکدیگر متصل می‌شوند و حمل و نقل هوایی؛ تجارت، سفر و حفظ ارتباطات بین کشورها را تسهیل می‌کند و همچنین کیفیت زندگی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر
مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر

سیما حاتمی؛ فتح الله رحیمی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1402، صفحه 52-70

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.397685.1119

چکیده
  اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران، آمریکا و آلمان
مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران، آمریکا و آلمان

نوید صحرائی؛ منیره رحیمی کلدانلو

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1402، صفحه 71-88

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.394957.1118

چکیده
  رویه اساسی که مبتنی بر برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و لزوم حفظ آزادی اساسی شهروندان در برابر مداخلات دولت است، بر اساس تفویض امور به نهادهای سیاسی، قضایی، اداری و حتی قضایی در حقوق مختلف است. نهادها ...  بیشتر