نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دکتری حقوق بین الملل عمومی

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/aeclr.2024.397685.1119

چکیده

اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.
نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The concept of Terrorism in New Cyber Technology

نویسندگان [English]

  • Sima Hatami 1
  • Fatollah Rahimi 2

1 Graduate of university of Tehran

2 Faculty board of Azad university

چکیده [English]

Cyber ​​actions on the Internet is known as information war that has emerged with the information revolution. Today, such type of war with the term cyberterrorism refers to a set of techniques that are intended to prevent access to information and create confusion and disrupt the security of the government or the target group and affect vital, sensitive and important centers.
Considering the high importance of information technology in today's era and the lack of stability of the information base, this has become one of the potentially vulnerable and dangerous points in the world. Protecting this technology from existing threats in order to maintain national security and privacy of citizens in the atmosphere of war and international hostilities, requires prompt attention and action, and at the same time systematic and reasonable in this field.Recently, the attacks that occurred on gas and fuel stations in Iran; In fact, it indicates a kind of warning about the possibility of targeting security centers and vital facilities and causing disruption in the political, production, economic, social and even transportation networks, which can target different networks of the country like dominoes one after the other. disturb This article examines cyber terrorism with a critical and analytical approach in the modern international law system and challenges the actions of countries in this field in the realization of emerging forms of crimes related to cyber terrorism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber terrorism
  • Information Technology
  • cyber attack
  • Internet war