نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 وکیل دادگستری سنندج خیابان پاسداران سرای وکیلی ط2

2 رئیس دانشگاه سوره و دانشیار پژوهشکده خانواده گروه آموزشی: مطالعات بنیادین و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصالة الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصالة الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصالة المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Principle of Correctness in Worship from the Sunnis point of view

نویسندگان [English]

  • mohammadzaher mohammadi 1
  • mohammad roshan 2

1 attorney at law sanandaj pasdaran av wakili building

2 Associate Professor at Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Human actions are divided into three parts: worships, traditions, and habits. The religion commandments are wajeb, mustahab, Makruh, Mabah, and Haram. In this article, we are dealing with the worship subject which leads to the man's proximity to God and future life reward. Because, a charged person must know whether he can change the worship subject or not and if doubts are raised in the subject of worship, which principle should be cited in order to put the charged person out of doubt. The jurisconsults believe that the "Esalatossehhe" is applicable in transactions and habits which in this article the possibility of citation to this principle in worship from the Sunnis jurisconsults point of view will be studied. Also, different Sunnis religion disagreements over the issue of invalidity and corruption in the worship and various opinions on this issue and also types and conditions of worship and corruption-related effects in worship is discussed. Then with the citation to available sources, we will be dealing with the citation Impossibility to the "Esalatossehhe" and the Sunnis jurisconsults reasons In the field of worship. In the end, their obeyed principle in worship which is “Esalatol man” will be disputed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correctness
  • Corruption
  • Worship
  • Principle of Correctness
  • Sunni