مقاله پژوهشی
اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت
اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت

محمدظاهر محمدی؛ محمد روشن

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 7-25

چکیده
  اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح
موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح

بهمن مجرد آیلار

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 44-66

چکیده
  عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از مأموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس
محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس

نسیم خداخواه

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1398، صفحه 67-79

چکیده
  معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز ...  بیشتر