مقاله پژوهشی
بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

اسماعیل فولادی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، صفحه 7-38

چکیده
  جرایم زیست محیطی از مباحث مهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می­باشد. بحث محیط زیست و مسائل زیست محیطى ارتباط مستقیم با حیات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زیرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محیط زیست، اثر زیانبار ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران
مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران

مهدی آرین

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، صفحه 39-61

چکیده
  از آنجایی که انسان­ها اجتماعی زندگی می­کنند ناگزیرند در بسیاری از موارد با یکدیگر ارتباط داشته باشند اما اسلام برای این ارتباط حدود و مرزهایی را مشخص کرده است. اسلام در مقایسه با سایر ادیان نسبت به ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا
بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

رضا بنی آشکار؛ مائده قدیمی گوشلوندانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، صفحه 62-91

چکیده
  اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می­باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین­الملل­خصوصی  اقامتگاه را رابطه­ای حقوقی، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی
منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

محمدظاهر محمدی؛ حسین شفیعی فینی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، صفحه 92-118

چکیده
  در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله ...  بیشتر