مقاله پژوهشی
موانع اعمال قاعده مقابله با خسارت ( مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا )
موانع اعمال قاعده مقابله با خسارت ( مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا )

منصور خاکپور

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1398، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118091

چکیده
  مطابق قاعده مقابله با خسارت، شخصی که بر اثر رفتار زیانبار دیگری در معرض ورود زیان قرار می‌گیرد، باید اقدام‌های متعارفی را برای دوری از زیان‌های قابل اجتناب انجام دهد. اما گاهی موانع و عواملی باعث رفع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی
چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

آناهیتا سیفی؛ یاسر نریمانی

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1398، صفحه 29-56

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118085

چکیده
  دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی ...  بیشتر