کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل

محمد طاهری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.310203.1070

چکیده
  حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می‌شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین‌الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری ...  بیشتر
نحوه اجبار به انجام تعهدات قراردادی (حقوق ایران-فقه امامیه)
نحوه اجبار به انجام تعهدات قراردادی (حقوق ایران-فقه امامیه)

هادی آقاپور

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 7-21

چکیده
  چکیدهلزوم احترام به قرارداد، انجام تعهدات ناشی از آن می باشد طوری که عدم ایفای تعهدات قراردادی دارای ضمانت اجراهای متعددی می باشند که از مهم ترین آنها در نظام حقوقی ایران و فقه اسلام اجبار و فسخ معامله ...  بیشتر