مقاله پژوهشی
لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران
لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

جواد صالحی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1399، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118098

چکیده
  لباس دوربین‌دار، جلوه‌ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس‌ دوربین‌دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)
مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا)

نوربخش ریاحی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1399، صفحه 23-50

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118097

چکیده
  دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروة الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی
بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی

سید علی ربانی موسویان؛ زهرا بخشی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1399، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118096

چکیده
  در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی ...  بیشتر