مقاله پژوهشی
بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی
بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی

فاطمه رجایی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.347347.1099

چکیده
  اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضایی
دعوا و رای غیر قابل تجزیه با نگاهی به رویه قضایی

غلامرضا موحدیان

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 27-51

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.350963.1101

چکیده
  چکیده : در نظام حقوقی ایران مانند هر نظام حقوقی دیگر ،دعوا تقسیمات متعدد و متنوعی دارد . تقسیمات دعوا به دعوای مالی و غیر مالی ،دعوای عینی و شخصی ، دعوای اصلی و طاری ، دعوای بدوی و تجدیدنظر ، دعوای منقول ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی جرم جادوگری در ادیان و نظام های باستانی (جرم انگاری و واکنش ها)
بررسی تطبیقی جرم جادوگری در ادیان و نظام های باستانی (جرم انگاری و واکنش ها)

علی اصغر نجفی؛ حسین قدرتی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 52-73

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.343215.1094

چکیده
  بررسی تاریخی جرم جادوگری در دوران باستان، ریشه های تاریخی جرم انگاری این رفتار را نمایان می سازد. همچنین نوع کیفر و بازخورد آن در جوامع، مسولیت ها و آیین دادرسی حاکم در ادیان و نظام های باستانی را مشخص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
پیشگیری از خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی
پیشگیری از خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 74-88

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.357007.1102

چکیده
  در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت‌ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
درآمدی بر تبدیل شرکتهای تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکتها
درآمدی بر تبدیل شرکتهای تجاری؛ با تاکید بر رویه ثبت شرکتها

جمیل میلانی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 89-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.349202.1100

چکیده
  امروزه جایگاه و اهمیت شرکتهای تجاری در سرمایه گذاری و تحول اقتصادی برکسی پوشیده نیست و به نوعی شرکتها گرداننده اقتصاد جهانی محسوب می شوند. در همین راستا مهیا نمودن فضای فعالیت این شرکتها اعم از تشکیل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل
بررسی روش پرداخت اعتبار اسنادی اتکایی در تجارت بین الملل

فرزاد کرمی کلمتی؛ سید محمد حسن ملائکه پور شوشتری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، صفحه 105-123

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.342266.1092

چکیده
  در قراردادهای بین‌المللی پرداخت قیمت و ثمن معامله و تسلیم کالا از حساسیت بیشتری نسبت به معاملات داخلی برخوردار است؛ چرا که طرفین اعتمادی به یکدیگر نداشته و تسلیم مقدم کالا توسط فروشنده با خطر احتمالی ...  بیشتر