مقاله پژوهشی
خیانت به کشور در نظام حقوقی امریکا و کانادا در پرتو آموزه های فقهی
خیانت به کشور در نظام حقوقی امریکا و کانادا در پرتو آموزه های فقهی

صادق حبیب زاده

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1402، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.399389.1121

چکیده
  خیانت در لغت به معنای « مکر» » و در اسلام به معنای «گناه» بوده و تحت تاثیر «احکام امضائی» وارد دین اسلام شده است. جرم «خیانت به کشور» در امریکا و کانادا، از «قانون خیانت ۲۵ ادوارد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان
مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستان

خداداد حکیمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1402، صفحه 31-50

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.401981.1122

چکیده
  مصادیق الزام به رعایت اصل حسن نیت در حقوق مدنی افغانستانخداداد حکیمی چکیدهاصل حسن نیت از اصولی است که امروزه در حقوق داخلی کشور ها و در اسناد بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است. این اصل در مباحث مربوط ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری : مطالعه موردی جرم تعارض منافع
بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری : مطالعه موردی جرم تعارض منافع

مصطفی کرمی پور؛ ایمان خیری احمد آبادی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1402، صفحه 51-73

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.405791.1124

چکیده
  تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می‌کند که تصمیم یا اقدامات حرفه‌ای درباره منفعت اولیه به‌صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
شیوه های پیشگیری از ارتکاب تخلّفات و قصورات کادر درمان در نظام حقوق کیفری
شیوه های پیشگیری از ارتکاب تخلّفات و قصورات کادر درمان در نظام حقوق کیفری

سید سجاد سلیمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1402، صفحه 74-86

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.416487.1127

چکیده
  مدیریت ریسک احتمال وقوع قصورات و خطاهای کادر درمان یکی از مسائل حائز اهمیت در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات درمانی است. در این خصوص اگرچه مدیریت پسینی قصوراتی که منجر به صدمات جسمانی، نقصان منفعت و یا فوت بیماران ...  بیشتر