مقاله پژوهشی
رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی
رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی

افشین مجاهد

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.288689.1058

چکیده
  حریم خصوصی، یکی از به روزترین مفاهیم حقوقی عصر حاضر و از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق بشری محسوب می‌شود و می‌توان گفت روزانه افراد بسیاری در نقاط مختلف جهان درگیر آن هستند و حریم خصوصی آنها به طرق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه
واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه

سمیه آهنگران

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.293776.1064

چکیده
  اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی
بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی

پیمان میرهادی؛ محمود شهیدی؛ علیرضا انتظاری نجف آبادی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 40-60

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.298660.1065

چکیده
  مصلحت سنجی های پدرانه پدیده ای است که در آن حکومت – دولت، نقش محافظ اعضای جامعه را در سایه مراقبت و تصمیمات پدرانه خویش داشته.این مسئله مبین این اندیشه است که دولت های مدرن در برخی حوزه های حقوق خصوصی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی
نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی

سیدمجتبی حسینی کرابی؛ محمد امامی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 61-80

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.304967.1067

چکیده
  از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن‌جا که حقوق عمومی با مقوله‌های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه‌ی آن‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه‎
ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه‎

حسین جعفری؛ علی به روش؛ نرجس خاتون سرحدی نسب

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 81-102

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.304892.1066

چکیده
  از مهمترین مضامین در علوم اسلامی و علوم انسانی، فهم دقیق معنای متن است. هرمنوتیک از شاخه های علوم انسانی است که به بح‍‍ث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می‌پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران
تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران

حامد خوبیاری؛ پوریا رضی

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، صفحه 103-117

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.305084.1068

چکیده
  علمای حقوق به ویژه در زمینه تعهدات، همواره به دنبال وضع احکامی بوده‌اند که از مالکیت افراد حمایت کند. نتیجه حمایت از مالکیت در حقوق قراردادها، نظریات حاکمیت اراده و ستایش عقد و در الزامات خارج از قرارداد، ...  بیشتر